اطلاع رسانی و فرهنگ سازی

اطلاع رسانی و فرهنگ سازی

کمیته اطلاع رسانی و فرهنگ سازی: اعضا:

اعضا:

1 .مدیرکل صدا و سیمای استان (رئیس کمیته)
2 .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیرکمیته)
3 .مدیرکل روابط عمومی استانداری
4 .مدیرکل تبلیغات اسلامی
5 .مسؤل نمایندگی وزارت امور خارجه
6 .رئیس خانه مطبوعات استان
7 .مدیر خبرگزاری جمهوری اسلامی در استان
8 .دو نفر از نمایندگان خبرگزاری ها و یا پایگاه های خبری استان (با تایید کمیته)

وظایف:
1 .شناسایی راهکارهای لازم بمنظور گسترش دامنه اطلاع رساني در راستای برنامه ها و اهداف ستاد.
2 .اسـتفاده از ظرفیـت رسـانه های اسـتانی و دسـتگاه های فرهنگـی بـه منظـور فرهنگسـازی پیرامـون برنامه هـای توسـعه ای اسـتان.
3 .تهیه و تولید محتوی مناسب از مزیت های استانی، جهت فرهنگ سازی عمومی و ارسال به افراد و گروه های دارای تریبون همچون ائمه جمعه و جماعات، مدیران مؤسسات مردم نهاد و اساتید و مدرسین مراکز آموزشی.
4 .ایجاد زمینه مناسب جهت تبادل تجربیات افراد مؤثر بر افکار عمومی جامعه.
5 .بهره گیری از رسانه ها در سطح استانی و ملی بمنظور معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری استان.
6 .شناسایی راهکارهای ارتباطی مؤثر بمنظور تبیین ظرفیت های استان در عرصه های ملی و بین المللی.

اخبار

Warning: Unknown: Write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php80) in Unknown on line 0