پنجمین جلسه ی ستاد توسعه خاوران

پنجمین جلسه ی ستاد توسعه خاوران

دستگاههای اجرایی استان ، فرمانداریها و همچنین فعالان و سرمایه گذاران بخش خصوصی موظفند طرح های سرمایه گذاری سطح استان راشناسایی وبه منظور بررسی به کارگروه امور زیربنایی ارجاع تا پس از انجان کار کارشناسی ، بررسی استعلامات در خصوص نحوه سرمایه گذاری ، تفاهم نامه مربوطه منعقد خواهد شد.

اشتراک گذاری خبر