فرصت های سرمایه گذاری شهرستان قاینات

شرکت صلایان خاوران ( پرورش و تکثیر زالو)

شرکت نیک کاوا افرا (طرح استارتاپ کشمون)

فرآوری بنتونیت

کارخانه تولید فرآورده های لبنی

کارخانه فرآوری و بسته بندی زرشک و زعفران

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

کارخانه فرآوری و بسته بندی زرشک و زعفران کارگاه قالی بافی

کشتارگاه دام سبک و سنگین

مجتمع آبدرمانی- گردشگری- اقامتی آبترش(چاه کندر)

هتل سه ستاره قاین

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

احداث سردخانه زرشک و مواد غذایی

پرورش بز سانن و آلپاین

پرورش شتر

پرورش مرغ مادر گوشتی 90000 قطعه ای

ترمینال ضبط پسته

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

تولید الیاف بازالت

تولید آهک هیدراته

تولید فروسیلیس

تولید کاغذ از کربنات کلسیم

تولیدکود مایکوریزا

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود