فرصت های سرمایه گذاری شهرستان درمیان

طرح توجیهی پرورش قارچ دکمه ای

طرح توجیهی تولید و فرآوری گیاهان دارویی در سطح خرد و متوسط

کشتارگاه طیور

مجتمع گاو شیری میاندشت

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

پرورش ماهی تیلاپیا

تولید زغال فشرده

تولید کودهای آلی غنی شده (کمپوست و ورمی کمپوست)

زرشک

سردخانه دومداره نگهداری محصولات کشاورزی

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

میدان عرضه دام سبک وسنگین

احداث فارم مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 50000 قطعه

احداث مجتمع بلدرچین

احداث مرغ تخمگذار تجاری

احداث مزرعه شترمرغ مولد

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود