فرصت های سرمایه گذاری حوزه ی کشاورزی

احداث گلخانه 10 هکتاری سهامی زراعی خضری

احداث مجتمع بلدرچین

احداث مرکز اصلاح نژاد 1000 نفری شتر شیری

احداث واحد تولید و فرآوری زرشک

اسانس گیاهان دارویی

پرورش دام بلوچی

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

پرورش شتر داشتی 300 نفری

پرورش شترمرغ مولد 1000 قطعه ای

پرورش گوسفند داشتی 2500 رأسی

تولید پالم پیت از ضایعات درخت خرما

تولید شیر خشک

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

تولید کنسرو زیتون

تولید و فرآوری زعفران

داروهای دامی

دستیابی به دانش فنی و تولید پنج فرآورده دارویی و مکمل غذایی از میوه عناب و زرشک

رنگدانه های طبیعی غذایی

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

سردخانه نگهداری محصولات کشاورزی

علوفه هیدروپونیک و فرآوری

فراوری و بسته بندی خرما

فرآوری گیاهان دارویی

کارخانه تولید عرقیات

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

کارخانه خوراک دام و طیور

کاشت 60 هکتار گیاهان دارویی

کشتارگاه شترمرغ

مجتمع پرواربندی بره

مجتمع فرآوری و بسته بندی عناب

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

مجتمع گاو شیری

مجتمع گلخانه ای

مزرعه مرغ مادر گوشتی

میدان عرضه دام سبک وسنگین

واحد فرآوری پسته و محصولات جانبی

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

واحد فرآوری و بسته بندی انار

واحد لینتر گیری بذر پنبه

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود