درباره ستاد

ستاد توسعه خاوران

ستاد توسعه خاوران با هدف محرومیت زدایی ، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال با تدبیر جناب آقای ملانوری استاندار محترم خراسان جنوبی شکل گرفت و راه اندازی شد. که پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با حضور مدیران  دستگاههای اجرایی و فعالان بخش اقتصادی استان ؛ شیوه نامه اجرایی طرح تهیه و با توجه به اینکه طرح ستاد توسعه خاوران یک طرح نو و جدیدی بود به منظور همفکری ، رفع موانع و مشکلات احتمالی موجود و اظهار نظر فعالان بخش های اقتصادی شیوه نامه اولیه به همه دستگاههای اجرایی و فعالان بخش اقتصادی ابلاغ گردید. در نهایت شیوه نامه نهایی طرح با تعداد 5 کمیته ( کمیته شناسایی نخبگان و ایده های نو – کمیته شناسایی فرصت ها و مزیت های سرمایه گذاری-کمیته جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی – کمیته اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و کمیته پایش و ارزیابی عملکرد) و تشکیل ستادهای شهرستانی و معین های توسعه ای تهیه، تدوین و ابلاغ گردید.

ساختار و ترکیب اعضا

1 .استاندار (رئیس ستاد)
2 .معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار (دبیر ستاد)
3 .سایر معاونین استاندار (برحسب موضوع جلسات ستاد)
4 .رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی
5 .رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
6 .فرماندار مرکز استان
7 .رئیس دانشگاه بیرجند
8 .فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) استان
9 .مدیر کل صنعت، معدن و تجارت
10.مدیرکل جهاد کشاورزی
11. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
12.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
13.مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان
14.مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری
15.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
16.رئیس شورای اسلامی استان

17.رؤسای کمیته های پنجگانه ستاد
18.سه نفر از فعالان اقتصادی بخش خصوصی به انتخاب استاندار

ساختار تشکیلاتی

فرایند اجرایی

مراحل و رویه های اجرایی ستاد تا حصول نتیجه به ترتیب ذیل میباشد:
1 .پیشنهادات پس از بحث و تبادل نظر در کمیته های تخصصی با تایید رئیس کمیته به دبیرخانه ارسال میگردد.
2 .دبیرخانه طرح های پیشنهادی را در قالب دستور کار در جلسات ستاد مطرح می نماید.
3 .طرح های پیشنهادی کمیته های تخصصی پس از تایید و تصویب در ستاد به عنوان برنامه به دستگاههای اجرایی و پیشران اقتصادی ابلاغ میگردد. 

4 .پـس از انجـام اقدامـات مربوط به برنامه ها توسـط دسـتگاههای مربوطـه، نهایتا
تفاهمنامه های (مسـتند پیوسـت) مشـترک فی مابین اسـتاندار خراسـان جنوبی، دسـتگاه متولـی و سـرمایه گذار منعقـد میگردد

5 .در صورت عدم تایید طرح از سوی ستاد مجددا برای انجام اصلاحات به کمیته مربوطه از طریق دبیرخانه ارجاع میگردد

شیوه نامه اجرایی

اهداف و ماموریت ها

اهداف ستاد توسعه خاوران که به منظور هم فکری، برنامه ریزی و همکاری تمامی سازمانها و نهادهای تاثیرگذار در امر توسعه استان اعم از دولتی و خصوصی و با استفاده از قوانین و ظرفیت های ملی، منطقه ای و قابلیت ها، پتانسیل ها و ظرفیت های استان در قالب نگرش توسعه محور احصاء گردیده، بشرح ذیل میباشد.
– شناسایی فرصتها، مزیتها، و قابلیت های استان.
– شناسایی فعالان بخش خصوصی دارای سرمایه های علمی، اقتصادی و فنی و جذب آنان برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف.
– شناسایی و احصاء تهدیدها، موانع و ارائه راهکارهای عملیاتی در مسیر توسعه استان.
– تدوین شیوههای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای سرمایه گذاری.

– ایجاد زمینه مناسب برای بهره گیری از ظرفیت های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی مراکز دانشگاهی و نخبگان استان.
– ارائه و اجرای اقدامات ترغیبی و تشویقی بمنظور جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی.
– تدوین شیوه های هدفمند نمودن سرمایه گذاری در استان مبتنی بر فرصت و تهدیدهای موجود.
– توسعه اجتماع محور مبتنی بر تقویت سرمایه اجتماعی وتوانمندسازی جوامع محلی استان.

تقویت درونزایی و توسعه اقتصاد مقاومتی از طریق کشاورزی پایدار و کم نهاده،

توسعه صنایع مبتنی بر پتانسیل های کشاورزی، معدنی و فرهنگی منطقه (صنایع دستی)، توسعه گردشگری، ارتقای جایگاه استان در توسعه بازرگانی و خدمات.
– ارائه راهکارهای اجرایی برای تبدیل شدن استان به مرکز هم پیوند بین المللی بر اساس سند آمایش سرزمین استان.
– شناسایی راهکارهای توانمندسازی جوانان، زنان، جوامع شهری، روستایی، عشایری و اقوام، مبتنی بر ظرفیت ها و نیازمندیهای استان.
– شناسایی و اجرای روشهای نوین در جهت مدیریت بهره برداری و بازسازی منابع طبیعی و منابع آبی استان.
– ایجاد زیست بوم کارآفرینی و حمایت از کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه و تقویت حوزه های گردشگری، صنایع دستی، پزشکی و سلامت، آموزش، کشاورزی، خرده فروشی و صادرات محصولات استان.
– ترویج، ارتقاء و تقویت فرهنگ و روحیه کار، تلاش، تولید و کارآفرینی بعنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی استان.
– شناسایی و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی، سرمایه های انسانی و علمی استان به منظور توسعه اقتصادی و کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در توسعه استان.
– تعیین اولویت اجرای طرح های سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی و همچنین تخصیص و هزینه کرد اعتبارات و تسهیلات بر اساس پتانسیل ها و مزیتهای نسبی استان.