جلسه معین های توسعه ای شهرستان ها

جلسه معین های توسعه ای شهرستان ها

جناب آقای ملانوری ضمن تسریع در روند پاسخگویی به استعلامات طرح های سرمایه گذاری استان و حذف بروکراسی های زاید اداری تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاههای اجرای مکلف هستند استعلامات مربوط به طرح های سرمایه گذاری را در کمترین زمان ممکن( حداکثر 2 هفته)پاسخگویی و نسبت به برگزاری مستمر و مکرر کارگروه ها و کمیته های ذیل ستاد اقدام نمایند. شناسایی ، تهیه و صدور مجوزهای بی نام در خصوص برخی از طرح های سرمایه گذاری اولویت دار استان از دیگر اهداف و برنامه های ستاد توسعه خاوران می باشد.

اشتراک گذاری خبر