برگزاری کمیته شناسایی نخبگان و ایده های نو

برگزاری کمیته شناسایی نخبگان و ایده های نو

کمیتۀ شناسایی نخبگان و ایده‌های‌نو با حضور دبیر این کمیته، روز دوشنبه 21 تیر1400 در سامانه جلسات دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در این جلسه ضمن ارائه و بررسی طرح “راه اندازی خط تولید محلول ضدعفونی کننده ” توسط شرکت تجهیزات پزشکی و کیمیاگران طب و بهداشت نوین مطرح و به تصویب رسید.

اشتراک گذاری خبر