صد و یک فرصت سرمایه گذاری خراسان جنوبی تدوین شد
صد و یک فرصت سرمایه گذاری خراسان جنوبی تدوین شد
slide-78ea968
slide-dcc726c
slide-e9a8347

باید توانایی ها را هر چه داریم نگه داریم،دنبال کشف توانایی های جدید باشیم و به آنها تکیه کنیم و آنها را احیا کنیم، جوان های خودمان را وارد میدان بکنیم و ارکان اقتصاد مقاومتی را - یعنی درون زایی و برون گرایی - در اقتصاد مقاومتی، درون زایی هم هست، برون گرایی هم هست و ما در هر دو مورد امکانات فراوانی داریم که می توانیم آنها را انجام بدهیم، ظرفیت هایمان واقعا بی پایان است و هرچه پیش برویم ظرفیت های جدیدی پیش می آید که البته با تدبیر واقعی و با مدیریت جهادی اینها به دست می آید.

slide-fac622b

توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه، ریشه کنی فقر و ایجاد اشتغال از اهداف توسعه اقتصادی است. خراسان جنوبی علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. به همین سبب بر آن شدیم تا در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و برای رسیدن به اهداف توسعه ای استان با تشکیل ستاد توسعه خاوران و با نقش آفرینی مردم و تلاش مضاعف مدیران زمینه ترویج تفکر توسعه ای و محقق شدن توسعه اقتصادی در استان را رقم بزنیم.

ابلاغ طرح توسعه خاوران به عنوان الگوی توسعه به دیگر استان ها
ابلاغ طرح توسعه خاوران به عنوان الگوی توسعه به دیگر استان ها

درباره ی ستاد توسعه خاوران

خراسان جنوبی به سبب برخورداری از مزیتهای ویژه در حوزه های صنعتی، معدنی،کشاورزی، گردشگری، فرهنگی، مرزو با بهره گیری از سرمایه های انسانی متعهد و کارآمد بومی میتواند با راهبردها و برنامه های منظم و منسجم در افق چشم انداز ایران 1415 بعنوان استانی توسعه یافته با جایگاه برتر در بسیاری از حوزه ها در کشور مطرح گردد.
بدین جهت و در مطلع گام دوم انقالب اسلامی و در راستای فرامین مقام معظم رهبری و سیاستهای اقتصاد مقاومتی معظم له، به منظور دستیابی به این مهم و در جهت ارتقای ظرفیت های موجود استان و کاستن از موانع و مشکلات با اتخاذ رویکرد توسعه پایدار همه جانبه (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی) و متوازن و همچنین استفاده از مشارکت بخش خصوصی به عنوان یکی از پیشران های توسعه استان، ستاد توسعه خاوران شکل میگیرد.

چرا سرمایه گذاری در خراسان جنوبی ؟

استان خراسان جنوبی یکی از شرقی ترین استانهای ایران و سومین استان پهناور کشور ، با تمدن معتبر 35000 ساله با فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی و دارای مفاخر بزرگ است که پتانسیل های بسیاری برای توسعه در بخش های گوناگون اقتصادی، دارا می باشد و یکی از دروازه های اقتصادی کشور افغانستان به شمار می رود .
12 دلیل عمده برای سرمایه گذاری در استان خراسان جنوبی :
دارا بودن 2 گمرکرسمی به نام های ” گمرک بیرجند ” و ” گمرک بیرجند ” و ” گمرک ماهیرود ” و 4 بازارچه مرزی فعال به نام های ” ماهیرود ” ، ” گلودره ” ، ” یزدان ” و ” دو کوهانه “قرار گرفتن استان در مرکز ثقل محور ترانزیتی شرق ایران.
استقرار استان در مسیر بزرگراه های آسیایی و امکان استفاده از سرمایه گذاری بین المللی در توسعه شبکه حمل ونقل منطقه .
قرار گرفتن در مسیر ترابری هوایی منطقه ( بین المللی ) و توسعه ظرفیت های ترابری هوایی .